ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

10:49 | فوریه22 تهران

دومین کشتی کمک های بشردوستانه ایران عازم یمن می شود

تاریخ: 02:42, 11-06-2015.

تهران. پنج شنبه، 11 ژوئن 2015 میلادی برابر با 21 خرداد 1394 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از بارگیری دومین کشتی کمک های بشردوستانه این کشور برای مردم یمن خبر داد.
بنابراین گزارش، امیر محسن ضیایی در مراسم تقدیر از اعضای هلال احمر حاضر در کشتی نجات، گفت: کشتی آرزو پس از کشتی نجات به سمت یمن اعزام خواهد شد.
وی افزود: جمعیت هلال احمر ایران ملزم به رعایت قوانین و استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی صلیب سرخ است.
ضیایی اضافه کرد: ما براساس اهداف تعیین شده فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و در چارچوب قوانین کمک های خود را اعزام خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: در هر برنامه کمک رسانی که جمعیت هلال احمر قادر باشد و مسئولیت کار را برعهده بگیرد این قوانین رعایت خواهد شد.
ضیایی گفت: ما با نهادهای بلندپایه و مسئول داخلی هماهنگیم اما وظیفه پاسخگویی به دیگر نهادها را نداریم.

به اشتراک گذاشتن اخبار: