ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

10:21 | فوریه22 تهران

نرخ برابری ريال ایرانی با ارزهای مهم منطقه وجهان در 25 ژوئن

تاریخ: 11:17, 25-06-2014.

 

نهران. 25 ژوئن. خبرگزاری تلگراف ایران – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 25 ژوئن سال 2014 نرخ برابری ريال ایرانی با ارزهای مهم منطقه و جهان را به صورت ذیل معین کرده است

 

ارزهای خارجی

نرخ ریال

1 USD

25,631

1 EUR

34,873

1 GBP

43,514

1 INR

426

100 JPY

25,156

1 AED

6,979

100 KZT

13,970

1 TJS

5,203

به اشتراک گذاشتن اخبار: