ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

23:28 | ژانویه29 تهران

نرخ برابری ريال با ارز های مهم منطقه و دنیا در 24 ژوئن سال 2014

تاریخ: 14:59, 24-06-2014.


تهران. 24 ژوئن. خبرگزاری تلگراف ایران –  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه نرخ برابری ريال با ارزهای مهم منطقه و دنیا را معین کرد:ارزهای خارجی

ریال ایران

1 USD

25,632

1 EUR

34,842

1 GBP

43,631

1 INR (Indian Rupee)

427

100 JPY

25,160

1 AED

6,979

100 KZT

13,986

1 TJS

5,197

به اشتراک گذاشتن اخبار: