ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

2:55 | دسامبر08 تهران

مروّج: کارخانجات نساجی ایران با 50 درصد ظرفیت کار می کنند و قادر به تأمین 50 درصد از نیاز کشور هستند

تاریخ: 10:39, 03-11-2014.


تهران. دوشنبه، 3 نوامبر 2014 میلادی برابر با 12 آبان 1393 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، کارخانجات نساجی ایران با حدود 50 درصد ظرفیت کار می کنند
و دربهترین شرایط تنها قادر به تولید و تامین 50 درصد از نیاز کشور هستند
بنابراین گزارش، مروّج، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: صادرات محصولات نساجی در 6 ماهه اول امسال، با احتساب فرش دستباف و رنگ و ماشین الات بیش از 447 میلیون دلار بود.
وی با بیان اینکه 900 واحد نساجی با اشتغال مستقیم 388 هزار نفر در ایران فعالیت می کنند گفت: کارخانجات نساجی اکنون با حدود 50 درصد ظرفیت کار می کنند.
مروّج، افزود: نیاز ایران به محصولات نساجی چیزی حدود 1 میلیارد و 600 میلیون متر است که صنایع نساجی ایران در بهترین شرایط تنها قادر به تولید و تامین 50 درصد از نیاز کشور هستند.
رئیس هیات مدیره صنایع نساجی ایران گفت: صنعت نساجی از جمله صنایع اشتغالزا در دنیا است و اگر ما نگران اشتغال در کشور باشیم می توانیم به ازای هر 30 دلار سرمایه گذاری در این صنعت 1 اشتغال ایجاد کنیم.
مروّج با اشاره به اینکه سالانه حدود 60 میلیون متر چادر مشکی در کشور مصرف می شود افزود: آمارهای گمرک حاکی از واردات تنها 10 میلیون دلار چادر مشکی از مبادی رسمی است در حالیکه بخش اعظم آن از مبادی غیر رسمی و قاچاق وارد کشور می شود.
وی گفت: سالانه 7 میلیارد دلار کالای نساجی به داخل کشور قاچاق می شود.

به اشتراک گذاشتن اخبار: