ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

4:03 | دسامبر08 تهران

در مذاکرات هسته ای موضوعات پیچیده همچنان باقی است

تاریخ: 12:37, 31-03-2015.

تهران. سه شنبه، 31 مارس 2015 میلادی برابر با  11 فروردین 1394 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، وزیر امور خارجه ی آمریکا گفت موضوعات پیچیده همچنان باقی است.
بنابراین گزارش، پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی ان ان در گزارشی به قلم الیس لابوت خبرنگار این شبکه ی تلویزیونی و بن برومفیلد دیگر خبرنگار این شبکه از لوزان سوئیس دیشب نوشت:درحالیکه دیپلمات های قدرت های بزرگ دنیا در سوئیس با مذاکره کنندگان ایرانی دیدار می کنند، جان کری وزیر امور خارجه ی آمریکا به سی ان ان گفت موضوعات پیچیده همچنان روی میز باقی است.
جان کری گفت: ما سخت کار می کنیم تا این موضوعات دشوار را حل کنیم. ما تا اواخر شب و حتی تا روز بعد کار می کنیم. ما با این دیدگاه کار می کنیم که کاری انجام دهیم.
وی افزود: امروز (دوشنبه) امیدواری های بیشتری بود اما موضوعات پیچیده همچنان باقی است. همه می دانند که معنی فردا چیست.

به اشتراک گذاشتن اخبار: