ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

4:06 | دسامبر08 تهران

طرح دریاچه شهدای خلیج فارس تهران تحسین متروپولیس را برانگیخت

تاریخ: 09:36, 18-11-2014.

تهران. سه شنبه، 18 نوامبر 2014 میلادی برابر با 27 آبان 1393 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، دریاچه شهدای خلیج فارس، جزو 20 طرح برتر کلانشهرهای جهان در سال 2014 قرار گرفت.
بنابراین گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در یازدهمین کنگره جهانی سازمان کلانشهرهای های جهان (متروپولیس) در حیدرآباد هند از طرح بزرگ دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) قدردانی شد.
این طرح از سوی هیات داوران متروپلیس، جزو 20 طرح برتر کلانشهرهای جهان در سال 2014 شناخته شد.
رئیس مترو پلیس و شهرداران برلین، پاریس، ژوهانسبورگ، و حیدرآباد هند با اهدای لوحی به معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران به عنوان نماینده شهرداری تهران، از این طرح قدردانی کردند.
نکته حائز اهمیت در این لوح تاکید بر نام خلیج فارس از سوی سازمان بین المللی مترو پلیس است که نشانگر هوشمندی مدیریت شهری در انتخاب نام برای این دریاچه مصنوعی در قطب تفریحی گردشگری تهران در منطقه22 است.
هیات داوران متشکل از 17 داور همه ابعاد این دریاچه را شامل آب، زیرساخت ها و غیره بررسی کردند
نام تهران به عنوان یکی از 20 پایتخت بزرگ دنیا در متروپلیس مطرح شد

به اشتراک گذاشتن اخبار: