ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

3:29 | دسامبر08 تهران

قطار تندرو در شهرهای حومه کلانشهرهای ایران راه اندازی می شود

تاریخ: 20:15, 31-10-2014.

ِتهران. جمعه، 31 اکتبر 2014 میلادی برابر با 9 آبان 1393 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، قطار تندروِ شهرهای حومه کلانشهرهای کشور تا ابتدای سال 94 راه اندازی می شود.
بنابراین گزارش، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران در بازدید از راه آهن تهران و ایستگاه ورامین افزود: اولین قطار سریع السیر در شهرهای حومه کلانشهرها، در مسیر تهران - ورامین راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان این که روند مطالعاتی این طرح آغاز شده است گفت: برنامه ریزی لازم برای سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت ها، کارهایی انجام شده است.
آخوندی همچنین افزود: طرح اتصال قطارهای حومه به قطارهای برون شهری و مترو نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان این که طرح های مطالعاتی این کارها آغاز شده است گفت: بزودی کارهای اجرایی این مهم نیز آغاز خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در تلاش هستیم با بهره برداری از این طرح ها، سرعت دسترسی مسافران را به قطار همچنین انتقال مسافران از جاده به ریل را افزایش دهیم.
آخوندی گفت: طرح های توسعه ای در ایستگاه های راه آهن آغاز شده که نیاز هست این طرح ها تداوم یابد.به اشتراک گذاشتن اخبار: