ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

4:21 | دسامبر08 تهران

در ایران اولین ایستگاه پیشرفته سنجش آلودگی آب به بهره برداری رسید

تاریخ: 20:41, 30-10-2014.


تهران. پنجشنبه، 30 اکتبر 2014 میلادی برابر با 8 آبان 1393 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، در سد لتیان تهران بزرگ مراسم گشایش اولین ایستگاه پیشرفته سنجش آلودگی آب برگزار گردید.
در این مراسم رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای ایران در جمع خبرنگاران گفت: یکی از عوامل مهم کیفیت آب توجه به ساخت و سازهای اطراف رودخانه ها است که باید این موضوع به صورت جدی لحاظ شود.
میدانی با بیان اینکه وزارت نیروی کشور برای رعایت کمی حریم رودخانه ها برنامه های ویژه دارد، ابراز نظر نمود: واقعیت امر این است که ما در این زمینه موفقیت لازم را کسب نکرده ایم که می طلبد همه دستگاهها همکاری لازم را داشته باشند.
وی ضمن تآکید بر این نکته که وزارت نیرو برای اجرای این برنامه ها منابع مالی لازم را نداشته است، افزود: برای این کار از لحاظ شناسایی و بستر رودخانه و از بین بردن متجاوزارن برنامه مدونی نداشته ایم که در این مورد نیازمند همکاری قوه قضاییه هستیم.
معاون وزیر نیرو با اشاره به راه اندازی اولین ایستگاه پیشرفته سنجش آلودگی آب در ایران که در سد لتیان به بهره برداری رسید، گفت: امیداوریم این طرح را در سدهای دیگر کشور نیز به انجام برسانیم تا بتوانیم آلودگی آبها را کاهش دهیم.
سد لتیان یکی از منابع اصلی تأمین آب تهران بزرگ بوده در 10 کیلومتری شمال شرقی پایتخت در محل لواسانات بر روی رودخانه جاجرود قرار دارد.
بنا بر آمار اخیر، آب سد لتیان 30 درصد آب نوشایی یا شرب شهر تهران را تأمین می کند.

به اشتراک گذاشتن اخبار: