ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

4:56 | دسامبر08 تهران

در کرمان، قطب تولید پسته ایران برداشت پسته آغاز شد

تاریخ: 13:41, 16-09-2014.


تهران. سه شنبه، 16 سپتامبر 2014 میلادی برابر با 25 شهریور 1393 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، رئیس جهاد کشاورزی کرمان با اشاره به افزایش 40 درصدی تولید پسته در استان، برداشت 175 هزار تن پسته از باغهای کرماان را پیش بینی کرد. بنابراین گزارش، آقای سعیدی، رئیس جهاد کشاورزی کرمان افزود: پارسال از 275 هزار هکتار باغ پسته در کرمان 120 هزار تن پسته تولید شد.
وی راه اندازی پایانه جداکردن مکانیزه پسته و رعایت بهداشت در فراوری و بسته بندی پسته را از مهمترین اقدامات امسال برشمرد و گفت: پسته به کشورهای مختلف صادر می شود.
برداشت پسته در کرمان، قطب تولید پسته کشور از نیمه شهریور شروع شده و تا پایان مهر ادامه دارد.
استان کرمان درایران از پهن آورترین استان های این کشور به شمار می رود و با داشتن آثار تاریخی زیاد و پیشینه بسیار باستانی، دارای جاذبه های گردشگری است.
ایران از نگاه کمیت و کیفیت تولید و صادرات پسته در میان کشورهای دنیا یکی از پیشگامترین کشورها محسوب می شود.
پرورش پسته و تولید آن در فرهنگ مردم ایران، به خصوص استان کرمان از ویژه گی های جالب برخوردار است.
در ایران اخیرا به هدف افزایش دادن تولید پسته و پیدا کردن راهکارهای مختلف برای نگهداری بهترو صادرات بیشتر پسته، نخستین همایش ملی پسته ایران برگزار شد. این همایش در دانشگاه کرمان روزهای 9 و 10 شهریور سال جاری انجام یافت.    

به اشتراک گذاشتن اخبار: