ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

3:14 | دسامبر08 تهران

حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلی ایران را صنعت غذا تامين می کند

تاریخ: 22:20, 16-10-2014.

تهران. پنجشنبه، 16 اکتبر 2014 میلادی برابر با 25 مهر 1393 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، بنا به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، صنعت غذا حدود 15 درصد از اشتغال در بخش صنعت و 16 درصد از سرمایه گذاری در این بخش را به خود اختصاص می دهد که ارزشی حدود 15 هزار میلیارد ریال دارد.
بنابراین گزارش، محسن جلال پور، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بازارهای روسیه برای مواد غذایی ایرانی تقاضای زیادی دارد و باید تولیدکنندگان صنعت غذایی حضور جدی در بازار این کشور داشته باشند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را صنعت غذا تامین می کند.
وی در ادامه از کمبود تامین نقدینگی و زنجیره ناقص مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد و گفت: صنایع غذایی تا سه برابر میزان تعیین شده مالیات بر ارزش افزوده می دهد.
کاوه زرگران دبیر کل کانون صنایع غذایی نیز گفت: صنایع غذایی میانبر اقتصاد کشور برای خروج از رکود است و 12 درصد از کارگاه های صنعتی، 15 درصد از اشتغال کشور و سهم مناسبی از ایجاد ارزش افزوده را دارد.
وی ادامه داد: تولیدات صنایع غذایی از بسیاری صنایع یارانه بگیر همچون خودرو وضع بهتر و ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد کشور دارد.

به اشتراک گذاشتن اخبار: