ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

3:31 | نوامبر29 تهران

نیرو دریایی ارتش ایران نفتكش ایرانی را از حمله دزدان دریایی نجات داد

تاریخ: 15:03, 30-06-2014.

تهران .30 ژوئن 2014 برابر با نهم تیرماه 1393 خورشیدی. ارتآگ – خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش دوشنبه روزخبرنگار خبرگزاری، ناوگروه سی ام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای سرخ حمله هشت فروند قایق دزدان دریایی به یک فروند نفتكش ایران را ناکام گذاشت. به گزارش روابط عمومی نیرو دریایی ارتش، قایق‌های مسلح دزدان دریایی، نفتكش ایرانی را در دریای سرخ مورد حمله شدید قرار دادند، ولی به مقاومت فوری و بموقع ناوگروه سی ام نیروی دریایی ارتش ایران روبرو شدند و ناکام ماندند. بنابراین گزارش، قایق‌های دزدان دریایی به آتش پر‌حجم ناوشكن الوند و ناو بوشهرِ ناوگروه سی ام نیروی دریایی ارتش ایران دچار شدند و نتوانستند به نفتكش ایرانی نزدیک شوند و در پی این فرار کردند. قبلا فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، حضور مداوم ناوگروه‌های این نیرو در آب‌های آزاد و بین‌المللی به خصوص در آبراه‌های حوزه خلیج عدن و دریای سرخ را تضمین‌کننده امنیت کشتی‌های گونه گون ایران و سلامت اقتصاد ملی در دورد‌ست ها‌ عنوان کرده بود. ناوشكن الوند و ناو بوشهر مربوط به نیرو‌های ناوگروه سی ام نیروی دریایی ارتش ایران در اردیبهشتماه سال روان در آب‌های آزاد و بین‌المللی به اجرای مأموریت شروع کرد و تا كنون، به ویژه در محدوده خلیج عدن و دریای سرخ به تامین و برقراری امنیت و اسكورت کشتی‌های تجاری مشغول است.

به اشتراک گذاشتن اخبار: