ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

22:31 | ژانویه29 تهران

اتصال نیروگاه برق اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق ایران

تاریخ: 18:52, 25-06-2014.

تهران .25 ژوئن .ارتاگ – به گزارش خبرگزاری تلگراف ایران، جمهوری اسلامی ایران از اتصال نیروگاه برق اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق خبرداد
به گفته علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیروگاه برق اتمی بوشهر در پی انجام موفق آزمایشی به شبکه سراسری پیوست.
اوافزود در حال حاضر نیروگاه بوشهر با 50 درصد ظرفیت خود فعال است و به زودی با ظرفیت کامل به کار ادامه خواهد داد.
نیروگاه برق اتمی بوشهر واقع در جنوب غرب ایران برای اولین باردر سپتامبر2011 به شبکه سراسری برق ایران پیوست.  

به اشتراک گذاشتن اخبار: