ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

23:31 | ژانویه29 تهران

رئیس سازمان محیط زیست ایران به اجتناب از ضایعات در مصرف منابع دعوت كرد

تاریخ: 10:51, 25-06-2014.

تهران. 24 ژوئن. خبرگزاری تلگراف ایران – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران دکتر معصومه ابتکار اظهار داشت که ایران درعرصه استفاده از منابع آب و برق ضایعكار‌ترین کشوراست، گزارش می‌دهد خبرگزاری روزسه‌شنبه
در حال حاضر ایران درعرصه استفاده منابع آب و برق بد‌ترین مصرف‌گر است”، -  اظهار داشت او ضمن انجام یک سفر درکردستان
رئیس محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیستی گفت که در صورت ادامه یافتن این اوضاع در مصرف ذخایر آب و برق محیط زیست و منابع طبیعی از بین خواهد رفت .او اظهار تاسف کرد که این روند به ویژه درسال‌های اخیر بسیار ملموس است
پیش از همه ما باید حجم منابع موجود را محاسبه کنیم و فقط بعداً طرحریزی‌ها را انجام بدهیم تا بتوانم در آینده از دگرگونی‌های طبیعی ناگهانی جلو‌گیری بكنیم"، – گفت او
خانم ابتكار افزود که دلیل اصلی خشک شدن دریاچه امریه در شمال و غرب ایران طرح‌ریزی و استفاده نادرست از آن است
در جند سال اخیر 70 درصد دریاچه امریه که سومین دریاچه نمکی بزرگ در جهان است، خشک شده‌است. به باور رئیس سازمان محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیستی ایران این دریاچه در اثر اقدام‌های كوتاهنظرانه آبیاری در ‌بخش کشاورزی کشور در حال از بین رفتن است

به اشتراک گذاشتن اخبار: