ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

22:41 | ژانویه29 تهران

تعداد گردشگران به ایران از کشور‌های پیشرفته بیش از 200 درصد افزایش یافت

تاریخ: 23:31, 24-06-2014.


تهران. 24 ژوئن. خبرگزاری تلگراف ایران – تعداد گردشگران به ایران از کشور‌های پیشرفته در سه‌ماهه اول سال روان در قیاس با سه‌ماهه اول سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته‌است، گزارش می‌دهد خبرگزاری.

"بیش از 23600  تن از گردشگران خارجی در سه‌ماهه اول امسال از ایران دیدن کردند، این در حالیست که در سه‌ماهه اول سال گذشته 7500 گردش‌گر به ایران آمده بودند” --  اظهار داشت مرتضی رحمانی، معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایعی دستی و گردش‌گری جمهوری اسلامی ایران. به گفته او بیش‌ترین تعداد گردشگران خارجی در ایران در این مقطع زمان شهروندان کشور‌های اروپای، استرالیا، کره‌ جنوبی، ژاپن و چین بودند

به گفته منبع  طی سال گذشته بیش از 4 میلیون تن از گردشگران مذهبی اهل تشیوع از کشور‌های همسایه به ایران آمدند. به اساس آمار رسمی در ایران هر کدام از این گردشگران مذهبی به حساب میانگین 1200 دلار آمریکایی مصرف کردند .  
برخی از تحلیلگران بر این باورند که تمایل افزایش تعداد گردشگران از کشور‌های غرب ناشی از بیهبود روابط ایران با کشور‌های غرب در پی سر قدرت آمدن روئسجمهور حسن روحانست .
گفته می‌شود که سال گذشته سود کشور از عرصه گردش‌گری حدود 5 میلیارد دلار آمریکایی بوده‌است و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 هتل‌های بین‌المللی ایران سود آوردند .
باید گفت که آقای روحانی اخیرا از اقدامات دولتش در مورد اجاد تسهیلات برای دریافت روادید ایران اعلام کرد تا سود ناشی از گردش‌گری را دو برابریعنی از 5 میلیارد دلار تا 10 میلیارد دلار افزایش بدهد

به اشتراک گذاشتن اخبار: