در ایران جایزه داران امسال "قلم زرین" برگزیده شدند

تاریخ: 00:23, 07-07-2014.

آلماتی. یکشنبه، 6 جولای 2014 میلادی برابر با 15 تیر 1393 هجری خورشیدی. ایرتاگ – خبرگزاری تلگراف ایران. مطلوبه شاه علی. در ایران در روز قلم (14 تیرماه)، دوازدهمین دوره جایزه ادبی "قلم زرین" برگزیدگان خودرا معرفی کرد. در بخش داستان نویسی محمد کاظم مزینانی با رمان «آه با شین» برترین نویسنده سال برگزیده شد.
در بخش شعر فاضل نظری با سروده های گزینه «ضد» برگزیده معرفی گردید.
در بخش نقد ادبی، پژوهش زهرا محمودیان -- «بررسی تطبیقی عناصر روایی قصه حضرت یوسف در قرآن و سیاووش در شاهنامه» به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد.
بر اساس رأی هیأت داوران دوازده اثر دیگر، که به مرحله نهایی دوازدهمین دوره جایزه ادبی "قلم زرین" راه یافته بودند، شایسته تقدیر شناخته شدند.

به اشتراک گذاشتن اخبار: