ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

4:34 | دسامبر08 تهران

ذخیره سازی 5 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی ایران در سواحل چین

تاریخ: 12:05, 05-08-2014.

تهران. سه شنبه 5  اگوست 2014 میلادی برابر با 14 مرداد 1393 هجری خورشیدی. ایرتاگ- خبرگزاری تلگراف ایران. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: ایران کمتر از پنج میلیون بشکه میعانات گازی برای فروش تدریجی به پالایشگاه های چین در سواحل این کشور ذخیره کرده است.
سیدمحسن قمصری در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه ایران، نفتی را در کشتی ها و مخازن روی دریا ذخیره نکرده است، اظهار داشت: برخی کشتی های حاوی میعانات گازی که در گذشته برای فروش به بابک زنجانی داده شده و در دریا مستقر بودند که در حال حاضر پس گرفته و تخلیه شده اند؛ بنابراین ایران هیچ کشتی را با هدف ذخیره نفت در دریا مستقر نکرده است.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در خصوص علت ذخیره چنین حجمی از منابع نفتی و میعانات گازی در سواحل چین، گفت: برخی از پالایشگرهای چینی محموله های کوچک نفت را خریداری می کنند، بنابراین ایران محموله های بزرگ نفت و میعانات گازی را به چین ارسال کرده و در مخازن مستقر در سواحل چین تخلیه می کند تا به صورت جزیی به پالایشگاه های چین بفروشد.
وی گفت: میانگین فروش نفت خام ایران یک میلیون بشکه در روز است که البته امکان دارد در ماه های مختلف دچار نوسان شود، اما در مجموع از روزی یک میلیون بشکه در روز فراتر نمی رود.
به گفته قمصری، چین با خرید 40 درصد نفت خام ایران به عنوان بزرگترین خریدار نفت این کشور به شمار می رود.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، خاطرنشان کرد: امکان دارد که یک پالایشگاه در یک ماه برداشت نفت خام خود را کاهش دهد اما در ماه بعد این میزان را جبران خواهد کرد، بنابراین میزان فروش در ماه های مختلف تغییر می کند، اما میانگین فروش سالانه منطبق با توافقات است.
در حال حاضر کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه به خرید نفت خام از ایران در چارچوب توافق ژنو ادامه می دهند.
براساس توافقات موجود، ایران روزانه به طور متوسط یک میلیون بشکه نفت خام به کشورهای فوق صادر می کند.

به اشتراک گذاشتن اخبار: