کمک
اجازۀ ورود به سیستم
ورود از طریق شبکه­های اجتماعی
08:51
24 February 2018
  • تهران:
  • °C
کمک
چگونه باید ثبت نام شد؟:
ثبت نام کاربران داوطلبانه است. ولی برخی از امکانات اضافی، مانند امکان شرکت در مباحثات و ارزیابی توضیحات مشتریان فقط برای کاربران ثبت نامشده دسترس است.

شیوۀ بهره ­برداری از وبگاه:
هدف اصلی خبرگزاری تلگراف ایران ارائۀ سریع اطلاعات کامل و واقع­بینانه به مشتریان است. خبرگزاری همه­روزه مشتریان را از مهیم­ترین رویدادهای اقتصادی، تجاری، اجتماعی وسیاسی آگاه کرده تحلیل و بررسی­ها و پیشبینی تغییر اوضاع و همچنین دیدگاه تحلیلگران، سیاستمداران و کارشناسان کشور، به علاقه­مندان پیشنهاد می­کند.

شرکا
-->